Namenili vam bomo znanje in čas

Namenili vam bomo znanje in čas

SPECIALISTI V LORENI

STROKOVNOST IN POZORNOST

Samoplačniški specialistični pregledi, diagnostične preiskave in terapevtski posegi pri specialistih.
Kratke čakalne dobe, strokovnost in prijaznost.
Zdravstvo brez pogovora in pozornosti prinese več težav kot rešitev.

AMBULANTA ZA DEBELOST

Prehrana, Življenjski slog, Zdravila, Edukacija, Podpora.

Naročanje:

 • Pregled, svetovanje, edukacija, pogovor o načinih zdravljenja, zdravila
  110,00 EUR
  Pregled, svetovanje, edukacija, pogovor o načinih zdravljenja, zdravila
 • KONTROLNI PREGLED ZA ZDRAVLJENJE DEBELOSTI (30 min.)
  90,00 EUR
  Pregled, ocena napredka, pogovor o izboljšavah, prilagajanje terapije
KARDIOLOG

Srce ne sme čakati.

Dr. Bor Antolič, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

David Bele, dr. med., spec. interne medicine

Prim. Matija Cevc, dr. med., spec. interne medicine

Mag. Primož Dolenc, dr. med., spec. interne medicine

Ivan Đokić, dr. med., spec. kardiologije in vaskularne med.

Prim. Iztok Gradecki, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Marko Gričar, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Dr. Luka Lipar, dr. med., spec. kardiologije

Dr. Jerneja Tasič, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Tatjana Zorko, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Doc. dr. David Žižek, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Naročanje:

 • Kardiološki pregled
  80,00 EUR
  Pogovor, klinični pregled in preučitev izvidov pri specialistu kardiologije. Vključuje snemanje EKG. Pred pregledom priporočamo še spirometrijo.
 • Spirometrija (meritve pljučnih funkcij)
  25,00 EUR

  Spirometrijo priporočamo pred vsemi kardiološkimi pregledi in preiskavami, saj je podatek o delovanju pljuč za kardiologa nepogrešljiv.

 • ULTRAZVOK SRCA
  90,00 EUR
  Transtorakalna ehokardiografija (TTE) – ocena morfologije in delovanja srčne mišice in srčnih zaklopk. Pred preiskavo priporočamo še spirometrijo.
 • Obremenitveno testiranje na kolesu
  90,00 EUR
  Cikloergometrija (CEM). Pred preiskavo priporočamo še spirometrijo.
 • Holter: 24-urni
  90,00 EUR
  Detekcija motenj srčnega ritma in prevajanja: 24-urno snemanje EKG z analizo posnetka
 • Holter: 48-urni
  130,00 EUR
  Detekcija motenj srčnega ritma in prevajanja: 48-urno snemanje EKG z analizo posnetka
 • HOLTER: 3-dnevni
  170,00 EUR
  Detekcija motenj srčnega ritma in prevajanja: 72-urno snemanje EKG z analizo posnetka
 • Celodnevno spremljanje krvnega tlaka (CSKT ali ABPM)
  70,00 EUR
  Meritev z analizo in izvidom specialista za zdravljenje arterijske hipertenzije (mag. Primož Dolenc, dr. med.) Nepogrešljiva preiskava za diagnostiko in oceno učinkovitosti zdravljenja hipertenzije. Po 50. letu svetujemo meritev 1x letno.
 • Ultrazvok vratnih arterij
  80,00 EUR
  Ocena sten, žilnih plakov, zožitev in pretokov v velikih vratnih arterijah – pomembno za preprečevanje možganske kapi
 • Paket Srce 1
  150,00 EUR
  KARDIOLOŠKI PREGLED + ULTRAZVOK SRCA
 • Paket Srce 2
  150,00 EUR
  KARDIOLOŠKI PREGLED + OBREMENITVENO TESTIRANJE
 • Paket Srce 3
  230,00 EUR
  KARDIOLOŠKI PREGLED + ULTRAZVOK SRCA + OBREMENITVENO TESTIRANJE
 • Snemanje EKG z odčitkom kardiologa
  25,00 EUR
 • ELEKTROKONVERZIJA RITMA
  175,00 EUR
  Načrtovana prekinitev aritmije (atrijska fibrilacija, undulacija ali tahikardija, PSVT…) z izkušeno ekipo v varnem okolju opremljenih ambulant – po dogovoru, diskretno in brez čakanja.

MOTENA PRESNOVA KRVNIH MAŠČOB

Preventivna kardiologija.

Prim. Matija Cevc, dr. med., spec. interne medicine

Doc. dr. Miodrag Janić, dr. med., spec. interne medicine

Marko Gričar, dr. med., spec. kardiologije in interne medicine

Naročanje:

 • PREGLED V AMBULANTI ZA MOTENO PRESNOVO KRVNIH MAŠČOB
  80,00 EUR
  Pregled, ocena ogroženosti, analiza izvidov, načrt zdravljenja, izbor zdravil, mnenje glede zaviralcev PCSK9. Prosimo, da na pregled prinesete laboratorijske izvide.
PULMOLOG

Moč vdiha za vdih moči.

Mag. Tjaša Šubic, dr. med., spec. interne medicine – pulmolog

Marko Bombek, dr. med., spec. interne medicine, višji specialist

Naročanje:

 • Razširjen pulmološki pregled s spirometrijo
  90,00 EUR
  S pregledom prinešenih (svežih) RTG posnetkov in svetovanjem
 • Posvet za zdravje dihal
  50,00 EUR
  Pravilno dihanje, življenjski slog, soočanje s stresom
 • Spirometrija
  25,00 EUR
  Preiskava pljučnih funkcij (spirometrija)
 • Bronhodilatatorni test
  35,00 EUR
  Poleg izhodiščne spirometrije opravimo še meritve po aplikaciji zdravila za širitev dihalnih poti
 • Metaholinski test za astmo
  120,00 EUR
  Test bronhialne preodzivnosti pri sumu na bronhialno astmo in pri kroničnem kašlju.
 • Alergološki pregled z alergološkimi vbodnimi testi
  100,00 EUR
  Pregled specialista pred testiranjem, varnostna ocena, izvedba vbodnih testov
 • Kontrolni pulmološki pregled
  50,00 EUR

  Kontrolni pregled – po uvedbi nove terapije.

MOTNJE DIHANJA V SPANJU

Spalna apneja – tihi ubijalec.

Marko Bombek, dr. med., spec. interne medicine, višji specialist

Naročanje:

 • Usmerjen pulmološki pregled glede spalne apneje in poligrafije
  90,00 EUR
  Pregled specialista vključuje spirometrijo, opravi se običajno po opravljeni respiratorni poligrafiji na domu. Pulmolog poleg kliničnega pregleda predstavi problem spalne apneje, razloži izvid opravljene poligrafije, možnosti zdravljenja in opremo ter organizira nadaljnje ukrepanje, da bi vam nevarno težavo čim prej rešili.
 • Respiratorna poligrafija na domu
  90,00 EUR
  Diagnostika motenj dihanja v spanju: pri nas brez čakanja prejmete napravo, ki doma v spanju beleži dihanje, saturacijo s kisikom, utrip srca, pretoke in ovire v dihalih ter položaje telesa. Naslednjega dne vrnete naprevo v Loreno. Do diagnoze spalne apneje vas loči le ena noč v domači postelji z našo napravo.
ANGIOLOG IN ŽILNI ULTRAZVOK

Žile so ceste življenja.

Dr. Barbara Eržen, dr. med., spec. vaskul. med., spec. interne med.

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med., spec. za žilne bolezni

Doc. dr. Miodrag Janić, dr. med., spec. internist – angiolog

Živa Kavčič Tršinar, dr. med., spec. interne medicine

Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne medicine

Dr. Jerneja Tasič, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne med.

Nina Ostaševski Fernandez, dr. med., spec. interne medicine

Naročanje:

 • ULTRAZVOK VRATNIH IN STEGENSKIH ARTERIJ
  135,00 EUR
  Preventivni paket – pravočasno odkrivanje ateroskleroze na kritičnih mestih in svetovanje glede zdravljenja
 • ULTRAZVOK VRATNIH ARTERIJ
  80,00 EUR
  Zaščitite svoje možgane – svetujemo pregled na 1-2 leti
 • ANGIOLOŠKI PREGLED / POSVET
  80,00 EUR
  Posvet z angiologom, pregled (brez ultrazvočne preiskave), pregled izvidov, načrtovanje zdravljenja, dodatno mnenje.
 • ULTRAZVOK ARTERIJ - OBE SPODNJI OKONČINI
  145,00 EUR
  Vsebuje tudi klinični pregled specialista z izvidom
 • ULTRAZVOK ARTERIJ - OBE ZGORNJI OKONČINI
  145,00 EUR
  Vsebuje tudi klinični pregled specialista z izvidom
 • ULTRAZVOK VEN - OBE SPODNJI OKONČINI
  145,00 EUR
  Vsebuje tudi klinični pregled specialista z izvidom
 • ULTRAZVOK VEN - OBE ZGORNJI OKONČINI
  145,00 EUR
  Vsebuje tudi klinični pregled specialista z izvidom
 • HITRI ULTRAZVOK VEN (OPREDELJEVANJE TROMBOZE)
  80,00 EUR
  Ultrazvok stisljivosti globokih ven s kliničnim pregledom specialista.

  Ne vključuje pregleda povrhnjih ven (krčnih žil).

ULTRAZVOK

Pravočasen pogled v telo.

David Bele, dr. med., spec. interne medicine

Ivan Đokić, dr. med., spec. kardiologije in vaskularne med.

Dr. Barbara Eržen, dr. med., spec. vaskularne medicine, spec. interne medicine

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med., spec. za žilne bolezni

Prim. Iztok Gradecki, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Marko Gričar, dr. med., spec. kardiologije, spec. interne medicine

Dr. Miodrag Janić, dr. med., spec. internist – angiolog

Živa Kavčič Tršinar, dr. med., spec. interne medicine

Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne medicine

Nataša Ocvirk, dr. med., spec. interne medicine

Nina Ostaševski Fernandez, dr. med., spec.  interne medicine

Prim. mag. Barbara Salobir, dr. med., spec. int. med., spec. kardiol.

Dr. Jerneja Tasič, dr. med., spec. int. med., spec. kardiol.

Naročanje:

 • Ultrazvok trebuha
  65,00 EUR
  Ultrazvočna preiskava trebušnih organov – svetujemo 1x letno za pravočasno odkrivanje nevarnih bolezni
 • ULTRAZVOK SRCA
  90,00 EUR
  Transtorakalna ehokardiografija (TTE) – ocena morfologije in delovanja srčne mišice in srčnih zaklopk.
 • ULTRAZVOK VRATNIH ARTERIJ
  80,00 EUR
  Ocena sten, žilnih plakov, zožitev in pretokov v velikih vratnih arterijah – pomembno za preprečevanje možganske kapi
 • ULTRAZVOK VRATNIH IN STEGENSKIH ARTERIJ
 • RAZŠIRJENI DOPLER LEDVIČNIH IN INTRARENALNIH ARTERIJ
  130,00 EUR
  Ultrazvočni doplerski pregled prekrvavitve ledvic z meritvami pretokov in rezistenčnih indeksov (daljša neboleča preiskava, trajanje 60-90 min.).
 • ULTRAZVOK ARTERIJ OKONČIN
  Ponudbo preiskav arterij spodnjih in zgornjih okončin najdete v poglavju ŽILNI ULTRAZVOK – ANGIOLOG.
 • ULTRAZVOK VEN OKONČIN
  Ponudbo preiskav ven spodnjih in zgornjih okončin najdete v poglavju ŽILNI ULTRAZVOK – ANGIOLOG.
ENDOKRINOLOŠKA INTERNISTIČNA AMBULANTA

Hormoni – tihi krmarji telesa.

Maja Navodnik Preložnik, dr. med.
Specialistka interne medicine – endokrinologinja

Dr. Mitja Krajnc, dr. med.
Specialist interne medicine

Naročanje:

 • Endokrinološki pregled
  80,00 EUR
  Klinični pregled specialista z izvidom, usmeritev v specifične laboratoijske preiskave in mnenje po prejetju izvidov
 • Endokrinološki pregled z ultrazvokom vratu, obščitnic in ščitnice
  120,00 EUR
  Klnični pregled endokrinologa z ultrazvočnim pregledom obščitnic in ščitnice
AMBULANTA ZA OSTEOPOROZO

Preprečite zlome.

Dr. Mitja Krajnc, dr. med., spec. interne medicine

Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne medicine

Naročanje:

 • PREGLED IN POSVET GLEDE OSTEOPOROZE
  80,00 EUR
  Endokrinološki pregled, analiza meritev mineralne kostne gostote in lab. izvidov, preprečevanje in zdravljenje.
 • MERITEV MINERALNE KOSTNE GOSTOTE
  Svetujemo, da pred pregledom v naši ambulanti opravite meritev v ambulanti MEDICUS na Barjanski cesti 62 D v Ljubljani (www.physis-ordinacija.si). Meritev tam stane 45,00 EUR. Izvide prinestite v Loreno na pregled k specialistu endokrinologu.
DIABETOLOG

Dovolj časa za pogovor.

Doc. dr. Miodrag Janić, dr. med., spec interne medicine

Živa Kavčič Tršinar, dr. med., spec. interne medicine

Dr. Mitja Krajnc, dr. med., spec. interne medicine

Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne medicine

Naročanje:

 • Diabetološki pregled in posvet
  80,00 EUR
  Pregled diabetologa, analiza izvidov, dovolj časa za pogovor o bolezni in zdravilih, svetovanje.
AMBULANTA ZA TELESNO SESTAVO IN PREHRANO

Gradite zdravo telo.

Tajda Košir Božič, dr. med., specializ. gastroenterologije, Dipl. klinične prehrane ESPEN

Naročanje:

 • PRVI PREHRANSKI PREGLED IN MERITEV TELESNE SESTAVE
  90,00 EUR
  Meritev telesne sestave, klinični pregled, analiza prehranskih navad, svetovanje, prehranski načrt
 • NADALJEVALNI PREHRANSKI PREGLED IN MERITEV TELESNE SESTAVE
  70,00 EUR
  Kontrolna meritev telesne sestave, pregled, analiza dosežkov, načrt, vodenje
NEFROLOŠKA INTERNISTIČNA AMBULANTA

Dr. Andreja Aleš Rigler, dr. med.
specialistka interne medicine, specialistka nefrologije

Naročanje:

 • Nefrološki pregled
  80,00 EUR
  Pregled pri specialistu za bolezni ledvic. Pred pregledom priporočamo UZ trebuha in laboratorijske preiskave.
 • Nefrološki pregled za paciente s sladkorno boleznijo
  80,00 EUR
  Pregled nefrologa in analiza izvidov s ciljem preprečiti poslabšanje ledvičnega delovanja zaradi sladkorne bolezni. Predlagamo, da na pregled prinesete sveže laboratorijske izvide krvi in urina.
 • Ultrazvok trebušnih organov
  65,00 EUR
  Ultrazvočni pregled ledvic, sečil in drugih trebušnih organov.
 • Ultrazvok ledvic z intrarenalnim doplerjem
  90,00 EUR
  UZ ledvic in meritve pretokov v ledvicah.
 • RAZŠIRJENI DOPLER LEDVIČNIH IN INTRARENALNIH ARTERIJ
  130,00 EUR
  Ultrazvočni doplerski pregled prekrvavitve ledvic z meritvami pretokov in rezistenčnih indeksov (zahtevna preiskava, trajanje 60-90 min.).
REVMATOLOG

Prisluhnite šepetu telesa.

Mag. Boris Lestan, dr. med., spec. interne medicine – revmatolog

Prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., specialist interne medicine – revmatolog

Rok Ješe, dr. med., specialist revmatolog

Naročanje:

 • Revmatološki pregled
  80,00 EUR
  Poglobljen klinični revmatološki pregled.
 • Drugo revmatološko mnenje prof. dr. Matije Tomšiča
  150,00 EUR
  Vrhunsko specialistično drugo mnenje uglednega profesorja revmatologije – pregled izvidov, pogovor in razumljiva ustna razlaga (brez pisnega izvida). Samo v Loreni.
 • Punkcija sklepa
  40,00 EUR
  Diagnostična ali izpraznitvena punkcija izliva v sklepu.
 • Punkcija in injiciranje kortikosteroida v sklep
  50,00 EUR
  Odstranitev tekočine in vbizganje protivnetnega zdravila v sklep.
 • Laboratorijske preiskave
  po ceniku laboratorija
HEMATOLOŠKA INTERNISTIČNA AMBULANTA

Prim. Jože Pretnar, dr. med., spec. hematolog in internist

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med., spec. internist – hematolog

Naročanje:

 • Hematološki pregled
  80,00 EUR
  Specialistični hematološki pregled
 • Kratki hematološki posvet
  45,00 EUR
  Usmerjen kontrolni posvet (15 min.) – za spremljanje stanja in pregled izvidov
 • Hematološke laboratorijske preiskave
  Po ceniku
  Vzorce pošiljamo na analizo v Adria Lab in specializirane laboratorije
AMBULANTA ZA ŠČITNICO

Ščitnica ščiti telo. Zaščitite jo.

Dr. Nataša Bedernjak Bajuk, dr. med. specialistka interne medicine

Naročanje:

 • Prvi tirološki pregled z ultrazvokom ščitnice
  120,00 EUR
  Prvi pregled specialista, ultrazvok ščitnice, analiza laboratorijskih izvidov, pisni izvid z napotki
 • Kontrolni tirološki pregled z ultrazvokom ščitnice
  70,00 EUR
  Kontrolni pregled specialista, ultrazvok ščitnice, analiza laboratorijskih izvidov, pisni izvid z napotki
 • Kontrolni tirološki pregled (brez ultrazvoka ščitnice)
  40,00 EUR
  Kontrolni pregled specialista, analiza izvidov, pisni izvid z napotki
GASTROENTEROLOG

Nobenih dvomov tam noter.

Nataša Ocvirk, dr. med.
spec. interne medicine – gastroenterolog

Naročanje:

 • Gastroenterološki pregled
  80,00 EUR
  Specialistični gastroenterološki intrenistični pregled v zvezi s prebavili.
 • Ultrazvok trebušnih organov
  65,00 EUR
  Ultrazvočna preiskava trebušnih organov – svetujemo 1x letno za pravočasno odkrivanje nevarnih bolezni.
 • PAKET TREBUH
  130,00 EUR

  Gastroenterološki pregled + ultrazvok trebušnih organov.

NEVROLOG

Za gib in proti bolečini.

Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrolog

Igor Rigler, dr. med., spec. nevrolog

Mag. Anita Resman, dr. med., spec. nevrolog

Iwona Ewa Kosi, dr. med., spec. nevrolog

Dr. Zoran Rodi, dr. med., spec. nevrolog

Naročanje:

 • Nevrološki pregled
  90,00 EUR
  Specialistični nevrološki pregled
 • Pregled za motnje spomina in zgodnje odkrivanje demence
  120,00 EUR
  Pogovor s pacientom in svojci, usmerjen nevrološki pregled, presejalni testi za demenco (60 min.)
 • Ambulanta za motnje gibanja
  90,00 EUR
  Usmerjen nevrološki pregled pri tresenju, motnjah hoje, padcih, Parkinsonovi bolezni
 • Ambulanta za glavobol in vrtoglavico
  90,00 EUR
  Nevrološki pregled in obravnava glavobolov in vrtoglavic
 • Elektromiografija (EMG)
  100,00 EUR
  EMG zgornjih okončin
 • Elektromiografija (EMG)
  100,00 EUR
  EMG spodnjih okončin
 • Elektromiografija (EMG)
  150,00 EUR

  EMG zgornjih in spodnjih okončin

 • Nevrološka ocena tveganja za pojav kognitivnih motenj
  100,00 EUR
  Pregled izvidov, ocena dejavnikov tveganja, kognitivna ocena in svetovanje (45 min.)
PSIHOTERAPIJA

S podporo gre lažje.

Melita Pretnar Silvester, dr. med., spec. psihiatrije

Mitja Logar, dr. med., spec. psihiater in psiholog

Damijan Perne, dr. med., spec. psihiater

Pia Lapajne, dr. med., spec. psihiatrije

Tatjana Zorko, dr. med., spec. kardiologije, Terapevtka realitetne psihoterapije

Naročanje:

 • Začetno srečanje in svetovanje
  100,00 EUR
  60 minut
 • Nadaljnje srečanje s krajšim svetovanjem
  50,00 EUR
  30 minut
 • Ura psihoterapije
  100,00 EUR
  Individualna psihoterapija – 60 minut
 • PSIHOKARDIOLOŠKA OBRAVNAVA
  100,00 EUR
  Ko telo ne zmore več. Psihofizična izgorelost. Žensko srce. Prave povezave med možgani, srcem in telesom. Izvaja dr. Tatjana Zorko (55 min.).
PSIHOKARDIOLOŠKA AMBULANTA

Pomagajmo telesu, da nam pomaga.

Tatjana Zorko, dr. med., spec. kardiologije in vaskularne medicine
Terapevtka realitetne psihoterapije

Naročanje:

 • PSIHOKARDIOLOŠKA OBRAVNAVA (55 min)
  100,00 EUR
  Ko telo ne zmore več. Psihofizična izgorelost. Žensko srce. Prave povezave med možgani, srcem in telesom.
AMBULANTA ZA TESNOBO, STRES IN IZGORELOST

Čuječnost, podpora, iskanje notranjih moči.

Mag. Tjaša Šubic, dr. med., spec. interne medicine – pulmologinja, Učiteljica čuječnosti, Integral Associate Coach ICC

Naročanje:

 • INDIVIDUALNI TRENING ZA UMIRJENO IN ZADOVOLJNO ŽIVLJENJE
  100,00 EUR
  Odpravljanje tesnobe, obvladovanje stresa, preprečevanje izgorelosti – 60 min.
 • PAKET 3 SREČANJ
  285,00 EUR
  Odpravljanje tesnobe, obvladovanje stresa, preprečevanje izgorelosti – 3 x 60 min.
 • PAKET 6 SREČANJ
  540,00 EUR
  Odpravljanje tesnobe, obvladovanje stresa, preprečevanje izgorelosti – 6 x 60 min.

PREGLEDI PRED OPERACIJAMI

KARDIOLOŠKI IN INTERNISTIČNI PREDOPERATIVNI PREGLEDI

Hitro, skrbno, celostno in razumljivo.

Če je pred vami operacija, lahko v Loreni takoj opravite predoperativne preglede z EKG, spirometrijo (preiskavo pljučnih funkcij) in ultrazvokom srca.

Izvide z veseljem pošljemo tudi vašemu osebnemu zdravniku in v bolnišnico, kjer boste operirani.

Zagotovite kirurgu, anesteziologu in sebi varno operacijo.

»Zdrav berač je srečnejši od bolnega kralja.«

Arthur Schopenhauer

Lorena uživa zaupanje in je ponosen partner zdravstvenih zavarovalnic