AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE V LORENI

Obvestila

ODSOTNOSTI IN NADOMEŠČANJA V DECEMBRU 2018 IN JANUARJU 2019

.

Ponedeljek, 17. 12. 2018: dr. Maja Kolšek-Šušteršič tega dne ne bo delala zaradi letnega dopusta. Nadomeščala jo bo dr. Andreja Švagelj v svojem ordinacijskem času od 07.30 do 14.15. Za termine se je potrebno naročiti na tel. 059 700 661. Opredeljevanje novih pacientov za dr. Majo Kolšek-Šušteršič bo tega dne potekalo pri sestri Moniki Kozina od 14.45 do 19.00 (naročite se na telefon 059 700 662).

Ponedeljek, 24. 12. 2018: ambulanta dr. Andreje Švagelj ne bo delala zaradi letnega dopusta. Nadomeščala jo bo dr. Maja Kolšek-Šušteršič, ki bo tega dne izjemoma delala od 07.30 do 12.45.

Torek, 25. 12. 2018: obe ambulanti družinske medicine v Loreni bosta zaprti zaradi praznika.

Sreda, 26. 12. 2018: obe ambulanti družinske medicine v Loreni bosta zaprti zaradi praznika.

Ponedeljek, 31. 12. 2018: ambulanta dr. Andreje Švagelj ne bo delala zaradi letnega dopusta. Nadomeščala jo bo dr. Maja Kolšek-Šušteršič, ki bo tega dne izjemoma delala od 07.30 do 12.45.

Torek, 1. 1. 2019: obe ambulanti družinske medicine v Loreni bosta zaprti zaradi praznika.

Sreda, 2. 1. 2019: obe ambulanti družinske medicine v Loreni bosta zaprti zaradi praznika.

Ponedeljek, 7. 1. 2019: ambulanta dr. Maje Kolšek-Šušteršič ne bo delala zaradi izobraževanja. Za neodložljive zadeve jo bo nadomeščala dr. Andreja Švagelj v svojem rednem ordinacijskem času (7.30 do 14.15).

Naši ekipi

V ambulanti družinske medicine Zdravstvenega centra Lorena s koncesijo MOL po pogodbi z ZZZS v okviru javne zdravstvene službe skrbita za opredeljene paciente zdravnica Andreja Švagelj, dr. med., specialistka družinske medicine in akupunkturologinja, in medicinska sestra Renata PečnikŠtevilo evidentiranih zavarovanih oseb: 1.849, doseganje povprečja 113 % (podatek ZZZS od 1. 11. 2018).

Z delom in opredeljevanjem novih pacientov v okviru javne zdravstvene službe (s koncesijo MOL in po pogodbi z ZZZS) je pričela druga ambulanta družinske medicine, v kateri delata zdravnica Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med., specialistka družinske medicine, in medicinska sestra Monika Kozina. Vabljeni, da si izberete osebnega zdravnika v Loreni.

Ordinacijski časi

Ordinacija družinske medicine Andreje Švagelj, dr. med.

 • Zdravnica: Andreja Švagelj, dr. med., spec.
 • Medicinska sestra: Renata Pečnik, SMS
 • Ambulanta 1
 • Telefon: 059 700 661 (samo v ordinacijskem času)
ORDINACIJSKI ČAS
PONEDELJEK 07.30 – 14.15
TOREK 07.30 – 14.30
SREDA 14.00 – 20.00
ČETRTEK 12.00 – 19.00
PETEK 07.30 – 13.15

Urejanje administrativnih zadev (izdaja potrdil, napotnic, receptov, bolniških listov): zadnja ura ordinacijskega časa. Tudi za to se je potrebno predhodno naročiti.


Ordinacija družinske medicine Maje Kolšek-Šušteršič, dr. med.

 • Zdravnica: Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med., spec.
 • Medicinska sestra: Monika Kozina, SMS
 • Ambulanta 1
 • Telefon: 059 700 662 (samo v ordinacijskem času)

KAKO POTEKA VPIS NOVIH PACIENTOV?  

V ordinacijskem času pokličite na tel. 059 700 662 in se dogovorite za termin, ko boste prišli osebno s kartico zdravstvenega zavarovanja, podpisali izjavo o izbiri osebnega zdravnika in soglasje o obveščanju, popili kavo dobrodošlice ter se spoznali z zdravnico in medicinsko sestro. Prosimo vas za potrpežljivost. Ne mudi se – prostih mest je veliko, saj gre za novo ambulanto, ki še nima opredeljenih pacientov.

ORDINACIJSKI ČAS
PONEDELJEK 14.45 – 20.00
TOREK             /
SREDA 07.00 – 13.30
ČETRTEK 07.00 – 11.30
PETEK             /

Urejanje administrativnih zadev (izdaja potrdil, napotnic, receptov, bolniških listov): po možnosti ob ponedeljkih popoldan, sicer pa zadnjih 30 minut ordinacijskega časa. Tudi za to se je potrebno predhodno naročiti.

Oblike naročanja

1.) NAROČANJE PO TELEFONU:

Za pregled, posvet, urejanje administrativnih zadev pri zdravniku ali za odvzem krvi se v ordinacijskem času svoje ambulante naročite na ustrezno številko:

059 700 661   (Andreja Švagelj, dr. med))

059 700 662   (Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med.)

Če se zaradi dela s pacienti ne moremo javiti, vas bomo poklicali nazaj.

2.) OSEBNO NAROČANJE:

V ordinacijskem času svoje izbrane zdravnice se lahko osebno naročite za pregled, posvet ali urejanje administrativnih zadev, vendar priporočamo telefonsko naročanje.

3.) KOMUNIKACIJA PO E-POŠTI:

Lahko nam pišete na e-naslov svoje ambulante (izberite pravega):

narocanje.andreja.svagelj@lorena.si (ta e-naslov je nadomestil starega: ordinacija@lorena.si)

narocanje.maja.kolsek-sustersic@lorena.si

in poleg želje oziroma vprašanja ne pozabite napisati telefonske številke, na kateri ste dosegljivi. Opozarjamo vas, da ob rednem delu ne moremo e-pošte ažurno spremljati in nanjo odgovarjati sproti, zato lahko pride do neželenih zamud, za katere ne moremo prevzeti odgovornosti (e-pošta bo morda prebrana šele v zadnji uri ordinacijskega časa ali celo naslednji dan). Vsekakor pripročamo naročanje po telefonu.

4.) ELEKTRONSKO NAROČANJE:

Elektronsko naročanje je v pripravi.

5.) NAROČANJE PO POŠTI:

V pismu poleg želje oziroma vprašanja ne pozabite navesti telefonske številke, na kateri ste dosegljivi. Taka oblika naročanja je zelo zamudna, zato pripročamo naročanje po telefonu.

Ambulantni bonton

Za pregled se morate predhodno naročiti

Za pregled ali posvet pri zdravniku se morate predhodno naročiti po telefonu. Nenapovedani prihodi in poskusi vrivanja po načelu “samo nekaj bi vprašal” motijo delo ambulante in povzročajo napetosti v čakalnici, predvsem pa vodijo v zamude in nezadovoljstvo pacientov, ki upoštevajo pravila in so se predhodno naročili.

Čas pregleda je omejen

Čas pregleda je s strani ZZZS omejen, zato se ob pregledu omejite na eno aktualno zdravstveno težavo. Prosimo, da spoštujete pravice in čas ostalih pacientov.

Urejanje administrativnih zadev

Zadnja ura ordinacijskega časa je namenjena administrativnem delu po predhodnem dogovoru (predpis kronične terapije – recepti, napotnice za kontrolne preglede, potrdila, bolniški listi, posvet po telefonu…). Tudi za to se je potrebno naročiti po telefonu.

Ne zamujajte

Na pregled pridite pravočasno. Če zamudite na pregled, vas bomo prenaročili na drug termin.

Izbira ali zamenjava osebnega zdravnika – napotki

Izbira osebnega zdravnika

Pravico izbrati si osebnega zdravnika imajo vse zavarovane osebe. Pri tem si zavarovane osebe lahko izberejo osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa.

Osebnega zdravnika si zavarovana oseba izbere po svoji lastni presoji med zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z ZZZS. Izbiro opravi tako, da pri zdravniku izpolni ustrezno listino.

Osebnega zdravnika si lahko zavarovana oseba praviloma izbere v kraju njenega stalnega ali začasnega prebivališča. V primeru, če si zavarovana oseba izbere osebnega zdravnika v kraju izven stalnega ali začasnega prebivališča, nima pravice do povračila potnih stroškov za potovanje do osebnega zdravnika.

Natančna navodila najdete na spletni strani ZZZS:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/

Zamenjava osebnega zdravnika

Zavarovana oseba lahko opravi zamenjavo osebnega zdravnika po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri, pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo.

Prekinitev izbire osebnega zdravnika se lahko opravi bodisi tako, da zavarovana oseba pri novem osebnem zdravniku podpiše listino o novi izbiri (s tem se avtomatično izvede prekinitev pri prejšnjem osebnem zdravniku), ali tako, da se prekinitev izbire izvede na zahtevo zavarovane osebe na območni enoti Zavoda.

Natančna navodila (vključno s pogoji za zamenjavo pred iztekom enega leta) najdete na spletni strani ZZZS:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/

Odgovorne in pooblaščene osebe za čakalne sezname

Dejavnost: Družinska medicina

Odgovorni osebi za dejavnost:

 • Andreja Švagelj, dr. med., spec. druž. med.
 • Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med., spec. druž. med.

Pooblaščeni osebi za čakalna seznama:

 • Renata Pečnik, SMS  
 • Monika Kozina, SMS

Varstvo pacientovih pravic

Odgovorna oseba  za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic : 

Marko Gričar, direktor

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče

E: marko.gricar@lorena.si

Varuhinji pacientovih pravic:

Duša Hlade Zore, dr. med.

Imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/12 z 17. 12. 2014, za obdobje 17. 12. 2014 – 16. 12. 2019.

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: 01 542 3285

E: dusa.hlade-zore@nijz.si

  Mojca Mahkota

Ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 25. 4. 2023

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: 01 542 3285

E: mojca.mahkota@nijz.si

Čas je zlato

Vaš izbrani zdravnik ima glede na pravila ZZZS omejen čas za obravnavo vsakega pacienta.

Prosimo, da se za pregled naročite po telefonu, da ne prihajate nenapovedano, da pridete točno, da s trkanjem ne motite dela in da se pri zdravniku osredotočite na aktualen problem. V nasprotnem primeru nastajajo neljube zamude, ki vam in drugim pacientom povzročajo slabo voljo. Svoboda posameznika je omejena s svobodo drugih.

Nujni primeri

V ordinacijskem času imajo nujni primeri prednost.

V nujnih primerih in izven ordinacijskega časa se obrnite na urgentno službo Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) v urgentnem bloku UKC Ljubljana.

V primeru življenjske ogroženosti brez odlašanja pokličite na tel.112.

© Copyright - Lorena 2018