Varstvo pacientovih pravic

Odgovorna oseba  za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic : 

Marko Gričar, direktor

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče

E: marko.gricar@lorena.si

Varuhinji pacientovih pravic:

Duša Hlade Zore, dr. med.

Imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/12 z 17. 12. 2014, za obdobje 17. 12. 2014 – 16. 12. 2019.

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: 01 542 3285

E: dusa.hlade-zore@nijz.si

  Mojca Mahkota

Ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 25. 4. 2023

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: 01 542 3285

E: mojca.mahkota@nijz.si

© Copyright - Zdravstveni center Lorena d.o.o. 2024